ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Λόγω τακτικής συντήρησης το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ G δεν παρέχει τις υπηρεσίες του κάθε Τετάρτη από 16:00 έως 21:00

Η τακτική διακοπή της Τετάρτης 03.07.2019 μετατίθεται για τεχνικούς λόγους για την Τρίτη 02.07.2019 13.00 έως 18.00

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας